Muayenehane

Adres: Valikonağı Caddesi(Amerikan Hast. Sok.) Güzelbahçe Sok. şafak Apt. No.13 k.2 Nişantaşı/İstanbul
Tel: +90 212 230 03 25
Faks: +90 212 230 03 26

Muayenehane Kroki:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Adres: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Gastroenteroloji Bilim Dalı
Tel: +90 212 530 67 33(21986)

 

 

Linkler

Türk Gastroenteroloji Vakfı

Güncel Gastroenteroloji

İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Derneği

Türk Tabipleri Birliği

TC. Sağlık Bakanlığı

World Gastroenterology Organisation

European Society of Gastrointestinal Endoscopy

The Turkish Journal of Gastroenterology

Akademik Gastroenteroloji Dergisi

British Society of Gastroenterology